TERMS OF USE

Sist oppdatert: 14/08/2018

Strive leveres til brukere ogabonnementer (“deg” eller “din”) via en digital plattform som er levert av Strive Scandinavia Ltd (“IMG” eller “vi” eller “vår”) Vi er et selskap som er registrert i England og Wales (selskapsnummer 11508680), vårt MVA-nummer er og vårt registrerte kontor og korrespondanseadresse er: Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom, W4 5HR.

IMGs levering av Strive gir deg muligheten til å velge mellom ulike tilbud av direktesendte og programmer etter ønske, inkludert TV-programmer, klipp og annet audiovisuelt innhold (samlet "innholdet").

1.     TJENESTEBESKRIVELSE

Strive-plattformen,
innholdet, IMGs spiller for visning av innholdet ("videospilleren")
og andre produkter, funksjoner, verktøy, materialer eller andre tjenester
(inkludert tjenester fra tredjeparter) tilbys fra tid til annen av IMG gjennom
en rekke tilgangspunkter (definert nedenfor), refereres til samlet som  "tjenestene". Begrepet
"tilgangspunkt" refererer samlet til: Strive-hjemmesiden
("Strive-siden"), applikasjoner og andre steder hvor tjenester er
tilgjengelige, inkludert nettsteder og applikasjoner fra IMGs tredjeparts
distribusjonspartnere og andre nettsteder der brukere eller nettsideoperatører
har lov til å legge inn, eller har lisensiert videospilleren på annen måte.

2.     GODKJENNELSE AV BRUKSVILKÅR

Bruk av tjenestene (inkludert tilgang til innholdet) er underlagt overholdelse av disse bruksvilkårene som
inneholder vår personvernerklæring tilgjengelig https://www.strivesport.com/legal/privacy-policy 
Derfor aksepterer du og godtar disse bruksvilkårene gjennom å koble til, eller
ved bruk av noen av tjenestene via et hvilket som helst tilgangspunkt
(inkludert ved å besøke Strive-siden eller ved å laste ned eller starte en
Strive-applikasjon). Du vil motta bekreftelse på aksept av disse bruksvilkårene
på e-postadressen du har oppgitt.

3.     ENDRINGER I BRUKSVILKÅR

Vi kan fra tid til annen
endre disse bruksvilkårene, inkludert personvernerklæringen. Slike endringer
vil tre i kraft umiddelbart. Men for eksisterende medlemmer vil slike
endringer, med mindre annet er oppgitt, tre i kraft tretti (30) dager etter
innlegging. Vi vil legge inn tidligere versjoner av bruksvilkårene, hvis noen,
for den foregående tolvmånedersperioden. Du kan se disse tidligere versjonene
ved å besøke Strive-siden. Vi vil underrette deg via epost eller andre passende
metoder om alle endringer i brukvilkårene

4.     PERSONVERN

Personopplysninger er
underlagt vår personvernerklæring, hvis vilkår er innlemmet heri som referanse.
Vennligst se vår personvernerklæring for å forstå vår praksis.

5.    KOMMUNIKASJONSPREFERANSER

Ved å bruke tjenestene
samtykker du i å motta elektronisk kommunikasjon fra IMG som gjelder din konto.
Disse kommunikasjonene kan innebære sending av e-post til din e-postadresse som
er oppgitt under registreringen, eller innlegg på tjenestene, eller på siden
"Din konto" og vil inkludere merknader om kontoen din (for eksempel
betalingsautorisasjoner, endring av passord eller betalingsmetode, bekreftelse
av e-post og annen transaksjonsinformasjon) og er en del av ditt forhold til
IMG. Du samtykker i at eventuelle merknader, avtaler, opplysninger eller annen
kommunikasjon vi sender til deg elektronisk, tilfredsstiller juridisk
kommunikasjon og varselkrav, herunder at slik kommunikasjon og merknader er
skriftlige. Du bør beholde kopier av elektronisk kommunikasjon ved å skrive ut
en papirkopi eller lagre en elektronisk kopi.

Ved å klikke på "Jeg er
enig"-knappen, samtykker du også i å motta visse andre kommunikasjoner fra
oss, for eksempel nyhetsbrev om nye Strive-funksjoner og innhold,
spesialtilbud, salgsfremmende kunngjøringer og kundeundersøkelser via e-post
eller andre metoder. Hvis du ikke lenger vil motta viss ikke-transaksjonell
kommunikasjon, kan du bare gå til "Din konto"-siden på Strive-siden
for å administrere kommunikasjonen din eller bruke "avmeldings"
-linken nederst i kommunikasjonen.

6.    TILGANG OG BRUK AV TJENESTENE

A.   Aldersbegrensninger

Du må være 18 (atten) år eller over for å opprette en konto, og du
bekrefter at du er juridisk myndig til å inngå bindende kontrakter.

B.   Begrenset lisens

Tjenestene og innholdet som ses gjennom vår tjeneste, er kun til
personlig og ikke-kommersiell bruk. I løpet av medlemskapet ditt gir vi deg en
begrenset, ikke-eksklusivt, ikke-overførbart lisens for å få tilgang til
tjenestene, og se innholdet gjennom tjenestene, inkludert tilgang til og
visning av innholdet kun med strømming via tilgangspunktene . Perioder hvor du
kan se hver del av innholdet varierer ut fra tilgjengelighetsrettighetene for
slikt innhold og vilkårene for abonnementet ditt. Bortsett fra den forutgående
begrensede lisensen, blir ingen rett, tittel eller interesse i tjenestene
overført til deg. Du godtar å ikke bruke tjenestene til offentlige
fremvisninger.

C.   Geografiske begrensninger og
samtidig strømming

Du kan se innholdet gjennom tjenestene først og fremst innen det
landet du har etablert kontoen din, og bare på geografiske steder der vi tilbyr
våre tjenester og har lisensiert slikt innhold. Innholdet som er tilgjengelig
varierer etter geografisk plassering.

ANTALL ENHETER DU KAN SE PÅ SAMTIDIG ER BEGRENSET. Gå til siden
"Din konto" for å se antall enheter du kan se på samtidig. Antallet
enheter som er tilgjengelige for bruk og samtidige strømmer kan endres fra tid
til annen etter vårt skjønn.

D.   Kompatible enheter

For å få tilgang til tjenestene må du bruke en datamaskin,
mobilenhet, mediaspiller for strømming eller annen enhet som oppfyller system-
og kompatibilitetskravene som vi etablerer fra tid til annen (hver enkelt en
"kompatibel enhet"). Vær oppmerksom på at kompatible enheter kan
variere etter tjeneste. Funksjoner som vi gjør tilgjengelig gjennom tjenestene
kan også variere etter kompatibel enhet og vilkårene for abonnementet ditt.

E.    Innholdet

i.        Bruksregler og begrensninger 

Du kan bare få tilgang til og se innholdet personlig og for et
ikke-kommersielt formål i samsvar med disse bruksvilkårene. Du kan ikke enten
direkte eller gjennom bruk av en hvilken som helst enhet, programvare,
nettside, nettbasert tjeneste, eller på annen måte fjerne, endre, unngå,
forstyrre eller omgå opphavsrett, varemerke eller andre proprietære merknader
markert på innholdet eller en hvilken som helst digital mekanisme for
rettighetsadministrasjon, enhet eller annen innholdsbeskyttelse eller tiltak
for tilgangskontroll assosiert med innholdet, inkludert
geofiltreringsmekanismer. Du kan ikke direkte eller gjennom bruk av en hvilken
som helst enhet, programvare, nettsted, nettbasert tjeneste eller andre midler
kopiere, lagre, laste ned, spille inn strømming, reprodusere, duplisere,
arkivere, distribuere, laste opp, publisere, modifisere, oversette, kringkaste,
utføre, vise, selge, overføre eller videresende innholdet, med mindre det er
uttrykkelig tillatt i abonnementsvilkårene, eller på annen måte av IMG
skriftlig. Du kan ikke innlemme innholdet i, eller strømme eller videresende
innhold via, maskinvare eller programvare, eller gjøre den tilgjengelig via rammer
eller lenker uten uttrykkelig tillatelse fra IMG skriftlig. Videre kan du ikke
opprette, gjenskape, distribuere eller annonsere en indeks av noen betydelig
del av innholdet, med mindre IMG autoriserer det. Du kan ikke bygge opp en
bedrift som bruker innholdet, enten for profitt eller ikke. Innholdet som
omfattes av disse begrensningene inkluderer uten begrensning: tekst, grafikk,
oppsett, grensesnitt, logoer, fotografier, lyd- og videomaterialer og
stillbilder. I tillegg er det strengt forbudt å lage avledede verker eller
materialer som ellers er avledet av eller basert på innholdet på noen måte,
inkludert montasje, mash-ups og lignende videoer, skrivebordsbakgrunner,
skrivebordsoppsett, gratulasjonskort og varer, med mindre det er uttrykkelig
tillatt av IMG skriftlig. Dette forbudet gjelder selv om du har til hensikt å
gi bort derivatmaterialene gratis.


ii.        Internett, databruk og
innholdskvalitet

For å få tilgang til tjenestene må du ha en høyhastighets
bredbånds-, trådløs- eller lignende Internett-tilkobling fra en
Internett-leverandør som oppfyller visse tekniske spesifikasjoner. IMG bruker
ulike teknologier for å gi deg en optimal visningsopplevelse.  Når det er sagt, kan kvaliteten på innholdet,
inkludert oppløsning, påvirkes av formatet på innholdet, plasseringen,
hastigheten og båndbredden til Internett-tjenesten din, og enhetene som brukes
blant andre faktorer. HD og 4K Ultra HD tilgjengelighet for bestemt innhold
avhenger av Internett-tjenesten din og enhetens muligheter. Du er ansvarlig for
all Internett-tilgang og datakostnader. Vennligst ta kontakt med
Internett-leverandøren for å få informasjon om mulige brukskostnader for
Internett. Tiden det tar deg å begynne å spille innhold varierer etter en rekke
faktorer, inkludert din plassering, Internett-båndbredde, antall enheter som
samtidig er kobler til samme nettverk, innholdet du har valgt, og
konfigurasjonen av enheten du bruker. Som et resultat kan IMG ikke gi noen
garantier om innholdet i disse henseende.

                           
iii.        Eksplisitt innhold

Ved å bruke tjenestene kan du støte på innhold som kan være
støtende, eller  uanstendig. Bortsett fra
i den utstrekning det er nødvendig for oss å gjøre det etter lov, kan dette
innholdet identifiseres eller ikke identifiseres som å ha eksplisitt språk,
eller andre attributter. Likevel godtar du å bruke tjenestene på egen risiko,
og IMG har ikke noe ansvar ovenfor deg for noe innhold. Innholdstyper, sjangre,
kategorier og beskrivelser er gitt for enkelhets skyld, og IMG garanterer ikke
dets nøyaktighet.

Du har eneansvar for å sikre at eksplisitt innhold ikke er
tilgjengelig for personer under 18 (atten) år.

F.    Videospilleren

Du må ikke endre, forbedre, fjerne, forstyrre eller på annen måte
endre noen del av videospilleren, den underliggende teknologien, enhver digital
mekanisme for rettighetsadministrasjon, enhet eller annen innholdsbeskyttelse
eller tiltak for tilgangskontroll som er innlemmet i videospilleren . Denne
begrensningen inkluderer uten begrensning: deaktivering, omvendt konstruksjon,
modifisering, forstyrrelse eller annen omgåelse av videospilleren på noen måte
som gjør det mulig for brukere å se innholdet uten: (i) å synliggjøre både
videospilleren og alle omgivende elementer (inkludert det grafiske
brukergrensesnittet, all reklame, opphavsrettserklæringer og varemerker) fra
tilgangspunktet hvor videospilleren er plassert, og (ii) ha full tilgang til
all funksjonalitet til videospilleren, inkludert uten begrensninger: all
videokvalitet og skjermfunksjonalitet, og alle interaktive, valgfrie eller klikke-annonseringsfunksjoner.

G.   Programvare

IMG-programvaren er utviklet av eller for IMG og er designet for å
muliggjøre strømming og visning av innhold fra IMG gjennom kompatible enheter.
Denne programvaren kan variere etter enhet og medium, og funksjonalitet kan
også variere mellom enheter. VED Å BRUKE VÅR TJENESTE BEKREFTER DU OG
AKSEPTERER Å MOTTA, UTEN YTTERLIGERE MELDING ELLER FORMODNING, OPPDATERTE
VERSJONER AV IMG- OG RELATERT TREDJEPARTSPROGRAMVARE. HVIS DU IKKE GODKJENNER
DE FOREGÅENDE BRUKSVILKÅR, VENNLIGST IKKE BRUK TJENESTEN VÅR. VI TAR IKKE
ANSVAR IKKE ANSVAR ELLER GARANTERER PÅ ANDRE MÅTER YTELSEN TIL DISSE ENHETENE,
INKLUDERT DEN FORTSATTE KOMPATIBILITETEN TIL DIN ENHET MED VÅRE TJENESTER. Ved
å bruke tjenestene våre godtar du å se utelukkende til produsenten eller
selgeren av enheten din for eventuelle problemer knyttet til enheten din og
dens kompatibilitet med tjenestene Hvis din kompatible enhet selges, mistes
eller stjeles, vennligst deaktiver den. Hvis du mislykkes i å logge ut, eller i
å deaktivere enheten din, kan etterfølgende brukere få tilgang til tjenestene
via kontoen din og kan få tilgang til visse mengder av kontoinformasjonen din.
Vi påtar oss intet ansvar for slik slik uautorisert tilgang og eventuelle
relaterte tap eller identitetstyveri.

H.   Endringer i tjenestene

Vi oppdaterer tjenestene kontinuerlig, inkludert tilgjengelig
innholdet. I tillegg tester vi kontinuerlig ulike aspekter av tjenestene,
inkludert nettstedet vårt, brukergrensesnitt, tjenestenivåer, planer,
kampanjer, tilgjengeligheten av innholdet, levering og prising. Vi forbeholder
oss retten til at vi kan inkludere eller ekskludere deg fra disse testene uten
varsel, og ved å bruke våre tjenester godtar du det,. Vi forbeholder oss retten
til, etter eget skjønn, å foreta endringer fra tid til annen og uten varsel i
hvordan vi tilbyr og driver våre tjenester. Vi gir ingen garanti for
tilgjengeligheten av spesifikt innhold eller minimumsmengde av innhold
tilgjengelig i ethvert abonnement.

I.      Dine ansvarsområder

Du samtykker i å bruke tjenestene, inkludert alle funksjoner og
funksjoner knyttet til det, i samsvar med alle gjeldende lover, regler og
forskrifter eller andre begrensninger for bruk av tjenestene eller innholdet
deri. Med unntak av det som er uttrykkelig godkjent i disse bruksvilkårene,
godtar du ikke å arkivere, laste ned (annet enn gjennom mellomlagring nødvendig
for personlig bruk), reprodusere, distribuere, endre, vise, utføre, publisere,
lisensiere, lage avledede verk, tilby for salg , eller bruke innhold og informasjon
som finnes på, eller hentes fra eller gjennom tjenestene uten skriftlig
tillatelse fra IMG og dets lisensgivere. Du godtar også å ikke: omgå, fjerne,
endre, deaktivere, degradere eller hindre innholdsbeskyttelse i tjenestene;
bruk av robot, søkerobot, skraper eller andre automatiserte midler for å få
tilgang til tjenestene; dekompilere, omvendt konstruere eller demontere
programvare eller andre produkter eller prosesser som er tilgjengelige gjennom
tjenestene; sette inn kode eller produkt, eller manipuler innholdet av
tjenestene på noen måte; eller bruke noe form for datautvinning, datainnsamling
eller utvinningsmetode. I tillegg samtykker du i ikke å laste opp, poste, sende
e-post eller sende materiale som er utformet for å forstyrre, ødelegge eller
begrense funksjonaliteten til hvilken som helst dataprogramvare eller
maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr tilknyttet tjenestene, inkludert
eventuelle virus eller  annen datakode,
filer eller programmer.

J.    Kontobegrensning/oppsigelse

Vi kan avslutte din tilgang til tjenestene, inkludert ethvert
abonnement som er tilgjengelig som en del av tjenestene, etter eget skjønn og
uten varsel (med unntak av det som kreves av gjeldende lov). Hvis vi gjør det,
vil vi gi deg en pro rata-refusjon av abonnementsavgiften din (hvis noen). Men
hvis vi mistenker at du har (i) brutt noen av disse bruksvilkårene, og/eller
(ii) er engasjert i ulovlig eller uriktig bruk av tjenestene, vil dine
rettigheter under denne avtalen automatisk bli avsluttet uten varsel, og IMG kan,
etter eget skjønn, straks tilbakekalle din tilgang til tjenestene og til
innholdet uten refusjon av gebyrer.

7.    REGISTRERING, GRATIS PRØVEVERSJONER, FAKTURERING OG AVBESTILLING 

A.   Abonnement / Medlemskap                              
i.        Løpende medlemska

Ditt Strive-medlemskap vil være basert på en månedlig, kvartalsvis,
halvårlig, årlig eller annen bestemt periode (en "Periode"), med
mindre og til du avbryter medlemskapet ditt eller vi avslutter det. Du må ha
Internett-tilgang og gi oss en gjeldende, gyldig, akseptert betalingsmetode
(som kan oppdateres fra tid til annen, "Betalingsmetode") for å bruke
tjenestene. Alle medlemskap må forhåndsbetales med beløpet for hele den
gjeldende perioden. Vi fakturerer medlemsavgiften i henhold til
betalingsmetoden din på den første dagen i hver ny periode for et beløp som
dekker hele perioden.

Når det gjelder rullerende medlemskap eller abonnementstilbud, må
du avbryte medlemskapet ditt før det fornyes automatisk ved slutten av hver
periode for å unngå fakturering av neste periodes medlemsavgift i henhold til
din betalingsmetode. Ditt medlemskap kan avbrytes når som helst før begynnelsen
av neste periode.

Noen Strive-medlemskap kan dekke en begrenset, fast periode (et
"Fastperiode-medlemskap") som ikke automatisk fornyes (for eksempel
et medlemskap i gjennom en liga). Slike faste periodemedlemskap kan stilles til
disposisjon for en engangsavgift for fast medlemskap, og i den utstrekning det
er tillatt etter gjeldende lov, vil ingen rabatt eller refusjon være
tilgjengelig dersom du kjøper et slikt fastperiode-medlemskap når som helst
etter at en slik fast periode har begynt .

Prisen på abonnement eller medlemskap kan inneholde merverdiavgift
og/eller andre salgsavgifter. Når det er aktuelt, vil slike skatter bli
innsamlet av parten som du handler hos for tjenestene, noe som kan være IMG
eller en tredjepart.

ii.        Ulike medlemskap

Vi kan tilby en rekke medlemsplaner, inkludert spesielle
kampanjeplaner eller medlemskap med ulike forhold og begrensninger. Eventuelle
vesentlige forskjellige vilkår fra de som er beskrevet i disse bruksvilkårene
vil bli opplyst ved påmelding, eller i annen kommunikasjon som er tilgjengelig
for deg. Du finner spesifikke opplysninger om ditt medlemskap i IMG ved å gå
til siden "Din konto" på Strive-siden. Noen kampanjemedlemskap tilbys
av tredjeparter i forbindelse med levering av egne produkter og tjenester. Vi
er ikke ansvarlige for produktene og tjenestene som tilbys av slike tredjeparter.
Vi forbeholder oss retten til å modifisere, avslutte eller på annen måte endre
medlemsplanene vi tilbyr.

B.   Gratis prøveversjoner

Ditt Strive-medlemskap kan starte med en gratis prøveperiode. Den
gratis prøveperioden for medlemskapet ditt varer vanligvis i 30 dager, eller
som angitt på annen måte under registreringen. Det kan være begrensninger i
kombinasjon med andre tilbud. Gratis prøveversjoner gjelder bare for nye og
enkelte tidligere medlemmer. IMG forbeholder seg retten til å etter eget skjønn
avgjøre om du har adgang til gratis prøveversjon.

Vi begynner å fakturere betalingsmåten din for medlemsavgifter for
perioden ved slutten av prøveperioden for medlemskapet ditt, og medlemskapet
ditt fornyes automatisk den første dagen i hver nye periode, med mindre medlemskapet
ditt er et fastperiode-medlemskap, eller du avbryter ditt medlemskap før
begynnelsen av den nye perioden. Vi kan godkjenne betalingsmetoden din ved
hjelp av ulike metoder, inkludert å godkjenne det opp til omtrent én
tjenesteperiode så snart du registrerer deg. I noen tilfeller kan din
tilgjengelige saldo eller kredittgrense reduseres for å gjenspeile
autorisasjonen i løpet av prøveperioden.

Gå til siden "Din konto" på Strive-siden for å finne
kanselleringsanvisninger. Vi fortsetter å fakturere betalingsmetoden din for
medlemsavgiften i begynnelsen av hver ny periode for til du avbryter.

C.   Fakturering og avbestilling
                               
i.        Gjentakende fakturering

Ved å starte ditt Strive-medlemskap og oppgi en betalingsmetode,
gir du oss autorisasjon til å belaste deg en medlemsavgift ved begynnelsen av
hver periode eller datoen for påmelding til fast periode-medlemskapet (der det
er aktuelt) for den nåværende prisen for hele perioden, og eventuelle andre
kostnader du måtte pådra deg i forbindelse med din bruk av tjenestene, for
eksempel skatter eller mulige transaksjonsgebyrer i henhold til
betalingsmetoden din. Du erkjenner at beløpet som faktureres hver periode kan
variere fra periode til periode, av grunner som kan inkludere ulike beløp på
grunn av kampanjetilbud, inkludert refusjon av gavekort og
kampanjekodeinnløsning, økte abonnementsavgifter eller prising, og/eller
endring eller tillegg av en plan, og du tillater oss å belaste betalingsmetoden
din for slike varierende beløp, som kan faktureres i hver periode i en eller
flere trekk.

ii.        Prisendringer

Bortsett fra eventuell medlemsavgift som allerede er betalt av deg
i henhold til alle fastperiode-medlemskap, forbeholder vi oss retten til å
justere priser for tjenestene eller eventuelle komponenter derav på alle måter
og til enhver tid etter vårt eget skjønn. Med mindre annet er uttrykkelig
fastsatt i disse bruksvilkårene, vil eventuelle prisendringer i tjenestene tre
i kraft etter e-postvarsling til deg.

iii.
Faktureringssyklus

Medlemsavgiften for tjenestene faktureres enten: (i) på datoen for
påmelding til et fastperiode-medlemskap, eller på annen måte (ii) i begynnelsen
av den betalende delen av medlemskapet ditt og hver periode deretter, med
mindre og til du avslutter medlemskapet ditt. Bortsett fra fastperiode-medlemskap
fakturerer vi automatisk betalingsmetoden din ved begynnelsen av hver periode
på kalenderdagen som svarer til begynnelsen av ditt betalende medlemskap
Medlemsavgift er fullt opptjent ved betaling. Vi forbeholder oss retten til å
endre tidspunktet for fakturering, spesielt som angitt nedenfor, hvis
betalingsmetoden din ikke er godkjent. Hvis ditt betalende medlemskap begynte
på en dag som ikke var i en gitt måned, kan vi fakturere betalingsmetoden din
på en dag i den aktuelle måneden, eller en annen dag som vi anser som passende.
Hvis du for eksempel startet en månedlig
medlemsperiode eller ble et betalende medlem 31. januar, er din neste
betalingsdato sannsynligvis 28. februar, og betalingsmetoden din faktureres på
den datoen. Fornyelsedatoen din kan endres på grunn av endringer i medlemskapet
og/eller lengden på medlemsperioden. Gå til siden "Din konto" for å
se startdatoen for neste fornyelsesperiode. Vi kan godkjenne betalingsmetoden
din i påvente av medlemskap eller tjenesteavhengige kostnader. Som brukt i
disse bruksvilkårene, vil "fakturering" angi et trekk, debet eller
annen betalingsklarering mot betalingsmetoden din. Med mindre annet er oppgitt,
refererer månedlige, halvårlige, årlige eller andre angitte tidsperioder til
faktureringsperioden din.


iv.        Ingen refusjon


BETALINGER REFUNDERES IKKE, OG DET ER INGEN REFUSJON ELLER KREDIT
FOR DELVIS BRUKTE PERIODER. HVIS DU KJØPER ET FASTPERIODE-MEDLEMSKAP, BEKREFTER
DU AT DEN AKTUELLE MEDLEMSAVGIFTEN BARE DEKKER RESTEN AV DEN FASTSATTE
PERIODEN, OG DET ER INGEN REFUSJONER, FRATREKK ELLER KREDITTER SOM ER
TILGJENGELIGE FOR ENHVER DEL AV DEN FASTSATTE PERIODEN HVOR DU IKKE HAR TILGANG
TIL TJENESTENE. Hvis imidlertid din konto er avsluttet av IMG etter deres
skjønn, uten varsel, og du ikke har overtrådt disse bruksvilkårene, eller
engasjert i ulovlig eller uriktig bruk av tjenestene, har du kanskje rett til
en pro rata-refusjon. I tillegg, etter å ha kansellert
et rullerende medlemskap, fortsetter du å ha tilgang til tjenestene gjennom
slutten av din nåværende faktureringsperiode. Vi kan når som helst, og av
hvilken som helst grunn, gi refusjon, rabatt eller andre hensyn til noen eller
alle våre medlemmer ("kreditter"). Mengden og formen på slike
kreditter og beslutningen om å gi dem, er etter vårt eget absolutte skjønn.
Bestilling av kreditt i ett tilfelle gir deg ikke rett til kreditter i
fremtiden for lignende forekomster, og forplikter oss heller ikke til å gi
kreditter i fremtiden under noen omstendigheter.

                           
v.        Betalingsmetoder

Du kan redigere betalingsmetoden din ved å gå til siden "Din
konto". Hvis en betaling ikke er vellykket, på grunn av utløp,
utilstrekkelige midler eller på annen måte, og du ikke endrer betalingsmetoden
eller kansellerer kontoen din (se "Avbestilling" nedenfor), er du
fortsatt ansvarlig for eventuelle uoppgjorte beløp og autoriserer oss til å
fortsette å fakturere betalingsmetoden, etter hvert som den oppdateres. Dette
kan føre til endring i forfallsdatoene dine. Vi kan oppdatere betalingsmetoden
din med informasjon fra den aktuelle betalingsleverandøren, og du tillater oss
å fortsette å belaste medlemsavgiften fra den oppdaterte betalingsmetoden. For
visse betalingsmetoder kan utstederen av betalingsmetoden belaste deg en
utenlandsk transaksjonsavgift eller andre kostnader. Ta kontakt med
leverandøren av betalingsmetoden for detaljer.

                      
vi.        Din lovfestede rett til å kansellere

Hvis du er forbruker bosatt i EU, kan du
også ha rett til å kansellere Strive-abonnementet ditt uten å oppgi noen grunn,
og be om refusjon innen 14 (fjorten) dager etter at du har kjøpt et slikt
abonnement (eller, hvis tidligere, starte din gratis prøveperiode (dersom
aktuelt). Imidlertid, som forklart nedenfor, går denne rettigheten tapt så
snart du laster ned, strømmer, åpner, eller bruker noe av innholdet eller noen av
tjenestene.

For å avbryte Strive-abonnementet må du
informere oss om din beslutning om å avbryte. Du kan kontakte oss ved å sende
en e-post til strivesport@inplayer.com
Vennligst sørg for at du inkluderer informasjonen om
abonnementskjøpet slik at vi kan identifisere det.

Du kan også varsle oss ved å fylle ut og
sende inn kanselleringsskjemaet (som du kan sende til oss i posten eller via
e-post). Hvis du bruker denne metoden, vil vi sende deg en e-post for å
bekrefte at vi har mottatt kanselleringen.

Hvis du gyldig avslutter kjøpet ditt i
henhold til denne delen, refunderer vi det du betalte for Strive-abonnementet
ditt (hvis noe). Vi vil gi refusjon uten unødig forsinkelse, og senest 14 dager
etter den dagen vi blir informert om din beslutning om å kansellere
abonnementet.

Vi vil foreta refusjonen med samme
betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du har
uttrykkelig avtalt noe annet. Under alle omstendigheter vil du ikke pådra deg
noen gebyrer som følge av refusjonen.

Hvis du kjøper et Strive-abonnement
(eller påbegynner en gratis prøveperiode), aksepterer du uttrykkelig at vi
begynner å gi deg denne tjenesten innen din 14-dagers angreperiode, og du
godtar disse vilkårene for bruk, vilkår, begrensninger og krav. Du erkjenner at
ved å motta eller få tilgang til tjenesten, vil du miste din lovbestemte rett
til å kansellere kjøpet.

Disse rettighetene til tilbaketrekking påvirker ikke
dine juridiske rettigheter.


vii.        Kansellering

Med mindre medlemskapet ditt er et fastperiode-medlemskap, kan du
også kansellere Strive-medlemskapet når som helst etter utløpet av perioden
nevnt i avsnitt vi ovenfor, og du vil fortsette å ha tilgang til tjenestene ved
slutten av den aktuelle faktureringsperioden. VI GIR IKKE REFUSJONER ELLER
KREDITTER FOR NOEN DEL- PERIODER ELLER USETT INNHOLD. For å avbryte rullerende
medlemskap, gå til “Din konto”-siden på Strive-siden. Hvis du avbryter
rullerende medlemskap, lukkes kontoen din automatisk ved slutten av din
nåværende faktureringsperiode. Hvis du registrerte deg for Strive ved bruk av
din konto med en tredjepart som betalingsmetode, og ønsker å kansellere
Strive-medlemskapet ditt når som helst, inkludert i løpet av  en gratis prøveversjon, kan det hende du må
gjøre det gjennom en tredjepart, blant annet ved å besøke din konto med den
aktuelle tredjepart og slå av automatisk fornyelse, eller  avslutte abonnementet gjennom den tredje
parten. Du kan også finne faktureringsinformasjon om Strive-medlemskapet ditt
ved å besøke kontoen hos den aktuelle tredjepart.


viii.
Avbestilling på grunn av
endringer i bruksvilkår

Hvis du ønsker å avbryte Strive-abonnementet ditt på grunn av en
endring i disse bruksvilkårene, inkludert personerklæringen, må du varsle oss
innen én måned etter at vi har varslet om slik endring. Du kan ha rett til en
pro rata-refusjon for enhver betaling som allerede er gjort til oss for
perioden etter datoen disse bruksvilkårene ble endret.8.    KONTOTILGANG OG PASSORD

Du er ansvarlig for all bruk
av kontoen din, inkludert bruk av kontoen din av andre medlemmer av din
husstand. Ved å la andre få tilgang til kontoen din eller å opprette profiler i
kontoen din, godtar du å være ansvarlig for at de overholder disse vilkårene
for bruk og du samtykker i å være ansvarlig for deres aktivitet ved hjelp av
tjenestene. Du har eneansvar for å sikre at eksplisitt innhold ikke er
tilgjengelig for personer under 18 (atten) år.


All registreringsinformasjon
du sender inn må være nøyaktig og oppdatert. Vennligst hold passordet ditt
hemmelig. Du vil ikke måtte oppgi det til en IMG-representant. Fordi du er
ansvarlig for all bruk av kontoen din, inkludert uautorisert bruk av
tredjepart, vær så nøye med å passe på sikkerheten til passordet ditt.
Vennligst gi oss beskjed via e-post hvis du mistenker uautorisert bruk av
kontoen din. Vær også oppmerksom på å varsle oss om din
registreringsinformasjon endres, i tilfelle vi trenger å kontakte deg.


Du kan finne informasjon om
hvordan du sletter din Strive-konto ved å logge deg på Strive-siden og se
kontoinformasjonen din. Vennligst identifiser kontoen din og oppgi en gyldig
e-postadresse i tilfelle vi trenger ytterligere opplysninger for å avslutte
kontoen din. Vær oppmerksom på at hvis du er abonnent, må du først avbryte
abonnementet ditt før du kan slette kontoen din.


9.    BRUK AV INFORMASJON SOM ER
OPPGITT


I den utstrekning det er
tillatt etter gjeldende lov, er IMG fri til å bruke kommentarer, informasjon,
ideer, konsepter, vurderinger eller teknikker eller annet materiale som finnes
i enhver form for kommunikasjon du sender til oss ("Tilbakemelding")
eller innlegg (som definert nedenfor ), inkludert svar på spørreskjemaer eller
gjennom innlegg til tjenestene, inkludert Strive-siden og brukergrensesnitt,
over hele verden og i evighet eller i minst 10 år uten ytterligere
kompensasjon, bekreftelse eller betaling til deg for noe som helst, inkludert,
men ikke begrenset til, utvikle, produsere og markedsføre produkter og skape,
modifisere eller forbedre tjenestene. I tillegg samtykker du i å frafalle noen "moralske
rettigheter" i og i forhold til tilbakemeldinger og innlegg, i den grad
gjeldende lov tillater.


Vær oppmerksom på at IMG ikke
godtar uoppfordret materiale, konsepter eller ideer for innholdet, og er ikke
ansvarlig for likheten til noe av innholdet eller programmeringen i ethvert
medium til materialer eller ideer som sendes til IMG. Skulle du sende
uoppfordret materialer, konsepter eller ideer, gjør du det med den forståelsen
at det ikke vil bli gitt noen ytterligere vurdering av noe slag, og i den utstrekning
det er tillatt av gjeldende lov, frasier du ethvert krav mot IMG og dets
tilknyttede selskaper om bruken av slike materialer, konsepter og ideer, selv
om materiale, konsept eller en idé brukes som i stor grad ligner på materialet,
konseptet eller ideen du sendte.


10.  BRUKERANMELDELSER, KOMMENTARER OG ANNET
MATERIALE

Som en del av tjenestene kan
brukerne ha mulighet til å publisere, overføre, sende inn eller på annen måte
poste (kollektivt "innlegg") anmeldelser, kommentarer eller annet
materiale (samlet "brukermateriale"). For å holde tjenestene hyggelig
for alle våre brukere, må du følge reglene nedenfor.


Vennligst utvis forsiktighet
med brukermaterialet du legger inn. Begrens deg til brukermateriale som er
direkte relevant for tjenestene. Videre må du ikke legge inn brukermateriale
som: (i) inneholder ulovlig, krenkende, pornografisk, uanstendig, ærekrenkende,
truende, trakasserende, vulgær, uanstendig, blasfemisk, hatefullt, rasistisk
eller etnisk støtende, oppfordrer til kriminell adferd, fører til sivilrettslig
ansvar, bryter med lov, regel eller regulering, krenker enhver rett til
tredjepart, inkludert immaterielle rettigheter, eller er ellers upassende eller
uegnet til IMG (etter IMGs skjønn), eller koblinger til krenkende eller
uautorisert innhold (samlet, "Uegnet materiale"); eller (ii)
feilaktig hevder en annen persons identitet. Vær oppmerksom på at hvis du
legger inn brukermateriale på Strive-plattformen ved hjelp av en
tredjepartstjeneste, for eksempel et sosialt nettverk eller en e-postleverandør,
kan ditt for- og etternavn eller annen bruker-ID vises for offentligheten hver
gang du poster innlegg. Vi anbefaler at du ikke gjør det, og du bør også være
forsiktig hvis du bestemmer deg for å legge inn ytterligere personlig
informasjon, som din e-postadresse, telefonnummer eller gateadresse.


Du må være, eller har først
fått tillatelse fra, den rettmessige eier av hvilket som helst brukermateriale
du legger inn. Ved å sende inn brukermateriale, representerer og garanterer du
at du eier brukermaterialet eller på annen måte har rett til å gi IMG lisensen
oppgitt nedenfor. Du representerer og garanterer også at utleggelsen av
brukermaterialet ditt ikke bryter med noen parts rettigheter, herunder
personvernrettigheter, publiseringsrettigheter og immaterielle rettigheter. Du
vil frita IMG og alle tilknyttede parter for eventuelle krav, forpliktelser
eller tap (inklusive advokatavgift) som oppstår som følge av brudd eller
påstått brudd på ovenstående garantier. I tillegg aksepterer du å betale for alle
godtgjørelser for bruk, gebyrer og andre utbetalinger til noen part på grunn av
din posting av brukermateriale. IMG vil fjerne alt brukermateriale hvis vi er
korrekt informert om at slik brukermateriale krenker en annen persons
rettigheter. Du erkjenner at IMG ikke garanterer noen konfidensialitet med
hensyn til brukermateriale.


Ved å legge inn
brukermateriale, oppgir du ikke eierrettigheter i slikt materiale til IMG.
Etter at du har lagt inn brukermaterialet, fortsetter du å beholde alle de
samme rettighetene du hadde før du la det inn. Ved å legge inn brukermaterialet
ditt, gir du IMG en begrenset lisens til å bruke, vise, reprodusere,
distribuere, modifisere, slette fra, legge til, utarbeide avledede verk,
offentlig utføre og publisere slik brukermateriale gjennom tjenestene og på
andre plattformer og tjenester over hele verden, inkludert på eller gjennom et
hvilket som helst tilgangspunkt, for alltid eller i minst 10 år, i alle
medieformater og eventuelle mediekanaler som nå er kjent eller opprettet nedenfor.
Lisensen du gir til IMG er ikke-eksklusiv (noe som betyr at du ikke er hindret
av oss fra å lisensiere brukermaterialet ditt til noen andre i tillegg til
IMG), fullt betalt, vederlagsfritt (noe som betyr at IMG ikke er pålagt å
betale deg for bruken av brukermaterialet ditt) og viderelisensierbar (slik at
IMG kan bruke sine tilknyttede selskaper, underleverandører og andre partnere,
for eksempel Internett-innholdsleveringsnettverk, for å levere tjenestene) i
den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Ved å legge inn
brukermaterialet ditt, gir du også herved hver bruker av tjenestene en
ikke-eksklusiv, begrenset lisens til å få tilgang til brukermaterialet ditt, og
å bruke, vise, reprodusere, distribuere og utføre slik brukermateriale som
tillatt gjennom funksjonaliteten til tjenestene og under disse bruksvilkårene.


11.  APPLIKASJONER

Du kan støte på
tredjepartsapplikasjoner (inkludert, uten begrensning, nettsteder,
skjermelementer, programvare eller andre programvareverktøy) ("Applikasjon(er)")
som samhandler med tjenestene. Disse programmene kan importere data knyttet til
IMG-kontoen din og aktiviteten, og på annen måte samle inn data fra deg. Disse
programmene leveres bare som en bekvemmelighet for deg, og IMG er ikke
ansvarlig for slike applikasjoner. SLIKE APPLIKASJONER ER EID ELLER DRIFTET AV
TREDJEPARTER SOM IKKE ER RELATERTE TIL, ELLER SPONSET AV IMG, OG ER IKKE
NØDVENDIGVIS AUTORISERT FOR BRUK MED VÅRE TJENESTER I ALLE LAND. BRUK AV EN
APPLIKASJON ER ETTER EGET VALG OG RISIKO.

12.  OPPLYSNINGER OM GARANTIER OG BEGRENSNINGER OM
ANSVAR

Ingenting i disse bruksvilkårene begrenser eller utelukker vårt ansvar for: i) død eller
personskade forårsaket av vår uaktsomhet (ii) bedragersk uriktig fremstilling
(iii) hensikter eller grov uaktsomhet, eller (iv) annet ansvar som ikke kan
utelukkes ved lov. I den grad loven tillater det, utelukker vi alle forhold, garantier,
representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for Tjenesten eller
innholdet på det, enten det er uttrykt eller underforstått.

Vi vil ikke være ansvarlig for manglende ytelse, utilgjengelighet, eller feil i
tjenesten eller våre tjenester, eller for at vi ikke overholder disse
bruksvilkårene, hvor slik mangel, utilgjengelighet eller feil oppstår, uansett
årsak rimelig utenfor vår kontroll. Ethvert ansvar vi har for tap du lider, er strengt
begrenset til kjøpesummen du har betalt, og vi er ikke ansvarlige for tap eller
skade som ikke kan forventes på det tidspunktet du begynner å bruke tjenesten.


Forbrukerne har krav på ulike lovbestemte garantier (inkludert for eksempel at enhver tjeneste
utføres med rimelig omsorg og dyktighet, og ethvert digitalt innhold som
leveres er av tilfredsstillende kvalitet). Ingenting i disse bruksvilkårene
skal virke til å utelukke eller begrense de lovbestemte garantiene som ikke kan
utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov. Klager for manglende
overensstemmelse av tjenesten kan adresseres i papir til IMGs adresse innen
fjorten dager etter bekreftelse på manglende overensstemmelse. Å motta en klage
hindrer ikke innlevering av krav hos kompetent jurisdiksjon.


Vi vil ikke være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av virus, distribuert
avslag på tjenesten eller annet teknisk skadelig materiale som kan infisere
ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietær materiale på grunn
av din bruk av tjenesten eller til nedlasting av innhold på det, eller på et
nettsted som er knyttet til det.Når vi leverer digitalt innhold (inkludert innhold) som en del av tjenesten,
gjelder følgende for forbrukere bosatt i EU:

(i)             Hvis innholdet har
feil, har du rett til å be om at det repareres eller erstattes;

(ii)            Hvis feilen ikke kan
løses innen rimelig tid, kan du få full eller delvis refusjon av eventuelle
gebyrer (hvis noen) og

(iii)           Hvis du kan
demonstrere at feilen har skadet enheten, og at vi ikke har brukt rimelig
dyktighet og omsorg, kan du ha rett til reparasjon eller kompensasjon.Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på nettsteder som er lenket til tjenesten.
Slike lenker bør ikke tolkes som anbefalinger fra oss av de lenkede nettstedene
. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå ved bruk
av dem.

Ingenting i disse bruksvilkårene vil påvirke dine juridiske rettigheter og rettsmidler
gitt til deg under obligatoriske og overordnede lokale forbrukerbestemmelser.

For detaljerte opplysninger om forbrukerrettighetene, vennligst kontakt
Forbrukerrådet som er autorisert til å håndtere forbrukerrelaterte konflikter.
For mer informasjon besøk: https://www.forbrukerradet.no/.

Hvis du er EU-statsborger, har du lovbestemt rett til å henvise alle tvister som kan
forekomme i  nettbasert tvisteløsning
(ODR) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main .home.show.


13.  LENKEDE DESTINASJONER OG ANNONSERING

A.   Tredjeparts destinasjoner

Hvis vi lenker eller peker til andre nettsteder eller
destinasjoner, bør du ikke utlede eller anta at IMG opererer, kontrollerer
eller ellers er knyttet til disse nettstedene eller destinasjonene. Når du
klikker på en lenke i tjenestene, vil vi ikke advare deg om at du har forlatt
tjenestene og er underlagt vilkårene (inkludert personvernerklæringer) på et
annet nettsted eller destinasjon. I noen tilfeller kan det være mindre åpenbart
at du har forlatt tjenestene og nådd et annet nettsted eller destinasjon.
Vennligst les bruksvilkårene og personvernerklæringene til alle andre nettsted
eller destinasjoner før du oppgir noen opplysninger eller engasjere deg i
eventuelle transaksjoner. Disse bruksvilkårene regulerer ikke bruken av et
annet nettsted eller destinasjon.

IMG er ikke ansvarlig for innholdet eller praksisene til andre
nettsteder eller destinasjoner enn Strive-siden, selv om den lenker til
Strive-siden, og selv om nettstedet eller destinasjonen drives av et selskap
tilknyttet eller på annen måte forbundet med IMG. Ved å bruke tjenestene,
erkjenner du og godtar at IMG ikke er ansvarlig for innhold eller annet
materiale som er levert fra hvilken som helst annen nettside eller destinasjon
enn Strive-siden.


B.   Tredjepartsannonser og
tjenester

IMG påtar seg intet ansvar for og støtter ikke noen tredjepartsannonser eller noe
tredjeparts materiale som er levert på et tilgangspunkt der tjenestene er
tilgjengelige, og vi tar heller ikke ansvar for produktene eller tjenestene som
tilbys av annonsører. Eventuelle forhold du har med annonsører mens du bruker tjenestene,
inkludert gjennom å engasjere deg med interaktive annonser, er mellom deg og
annonsøren, og du er enig i at IMG ikke er ansvarlig for eventuelle tap eller
krav du måtte ha mot en annonsør. Hvis du oppgir konfidensiell eller personlig
informasjon eller engasjerer deg i en transaksjon gjennom en annonse, er IMG
ikke ansvarlig for slik informasjon eller transaksjon, og vi oppfordrer deg til
å lese bruksvilkårene og personvernerklæringene for annonsøren eller andre
parter som samler inn slik informasjon eller engasjerer i en slik transaksjon.

14.  EIERSKAP

Du godtar at IMG og dets
lisensgivere eier og beholder alle rettigheter til tjenestene, innholdet,
videospilleren og annen relatert programvare. Med unntak av informasjon som kan
være eller ikke være i den den offentlige sfæren, er alle rettigheter, tittel
og interesse for innhold som vises på tjenestene, inkludert, men ikke begrenset
til, tjenestens utseende, data, informasjon, dokumenter, tekst, logoer,
tjenester , programvaregrafikk, bilder, lyd- eller videomateriale, design,
varemerker, tjenestemerker, merkenavn og nettadresse tilhører og er eksklusiv
eiendom til IMG eller dets respektive partnere, lisensgivere, agenter eller
tredjeparter, og må ikke kopieres , vises, distribueres, lastes ned, kobles, endres,
publiseres, reproduseres, publiseres eller overføres i noen form eller på noen
måte uten skriftlig  forhåndssamtykke fra
IMG i hvert tilfelle.

Eierne av opphavsrettighetene til innholdet er ment som tredjepartsmottakere i henhold til disse bruksvilkårene.
Mangelfulle insistering på eller håndheving av streng overholdelse av
bruksvilkårene fra vår side, vil ikke utgjøre et frafall av noen av våre
rettigheter eller rettighetene til tredjepartsmottakere.

Denne listen er ment å være inkluderende og ikke eksklusiv. Slike rettigheter vil i den utstrekning som er
tillatt etter gjeldende lov, omfatte alle rettigheter til personvern,
publisitet og moralske rettigheter.


15.  ÅNDSVERK

A.    Opphavsrett

Tjenestene, inkludert alt
innhold som tilbys på tjenestene, er beskyttet av opphavsrett,
handelshemmelighet, eller andre lover og avtaler om immaterielle rettigheter.

B.    Varemerker

Strive, IMG, IMG-logoen, Strive-logoen og andre IMG-merker, grafikk, logoer, skript og lyder er
varemerker for IMG og dets lisensgivere. Ingen av IMG-varemerkene kan kopieres,
lastes ned eller på annen måte utnyttes.

16.  MELDING OG PROSEDYRE FOR KRAV OM
OPPHAVSRETTIGHET

Hvis du mener at innhold eller annet materiale som tilbys gjennom tjenestene, inkludert via en lenke,
krenker opphavsretten din, bør du varsle IMG om brudd på kravet ditt i samsvar
med prosedyren som er beskrevet nedenfor.Vi behandler hvert varsel om påstått overtredelse som IMG mottar og tar passende tiltak i samsvar med
gjeldende lover om immaterielle rettigheter. Et varsel om hevdet brudd på
opphavsretten skal sendes til IMGs opphavsrettsagent på copyrightagent@img.com
(emnelinje: "DMCA Takedown Request"). Du kan også kontakte oss via
e-post på:


Vær oppmerksom:
Opphavsrettsagent

Strive Scandinavia Ltd

Adresse: Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, United Kingdom,
W4 5HRFor å være effektiv må meldingen være skriftlig og inneholde følgende informasjon: (i) en elektronisk
eller fysisk signatur av den personen som er autorisert til å handle på vegne
av eieren av en eksklusiv opphavsrettslig interesse (ii) en beskrivelse av det
opphavsrettsbeskyttede arbeidet du påstår er blitt krenket (iii) en beskrivelse
av hvor materialet du hevder er krenkende er plassert på tjenestene, som er
rimelig nok til å gjøre det mulig for IMG å identifisere og lokalisere
materialet; (iv) hvordan IMG kan kontakte deg, for eksempel adresse,
telefonnummer og e-postadresse; (v) en erklæring fra deg om at du har god tro
om at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, dets
agent eller loven og (vi) en erklæring fra deg om at ovennevnte opplysninger i
din varsel er nøyaktige og straffes for skade som du har rett til å handle på
vegne av opphavsrettsinnehaveren eller eieren av en eksklusiv rett i
materialet.være effektiv må meldingen være skriftlig og inneholde følgende
informasjon: E-post sendt til copyrightagent@img.com for andre formål enn
kommunikasjon om brudd på brudd på opphavsretten, vil kanskje ikke besvares.

17.  TIDSBEGRENSING FOR KLAGE

For å hjelpe oss med å løse
eventuelle problemer mellom oss raskt, i den utstrekning det er tillatt i
henhold til gjeldende lov, samtykker du og IMG til å hevde krav som oppstår som
følge av eller knyttet til disse bruksvilkårene (inkludert IMGs personvernerklæring),
vårt forhold eller bruken av tjenester innen ett år etter at et krav oppstår,
ellers blir kravet frafallet. Denne begrensningen gjelder uansett sted hvor et
slikt krav er, eller ellers kunne hevdes.


18.  LOVGIVNING

Disse bruksvilkårene styres
av, og tolkes i samsvar med, lovene i delstaten California uten å iverksette
prinsipper for juridiske konflikter, og domstolene i England og Wales skal ha
ikke-eksklusiv jurisdiksjon til å løse eventuelle krav, tvister eller
uenigheter i forbindelse med disse bruksvilkårene.


19.  ADVOKATUTGIFTER

Hvis noen tiltak blir anlagt
av deg eller av oss mot den andre parten i forbindelse med din bruk av
tjenestene, vil den seirende part ha rett til å få dekket, i tillegg til annen
oppreisning gitt, rimelige advokatutgifter, kostnader og utgifter knyttet til
rettstvist.

20.  INTEGRASJON, ENDRING, UGYLDIGHET


Vær oppmerksom på at disse
vilkårene for bruk, inkludert IMGs personvernerklæring som er innlemmet i disse
bruksvilkårene, utgjør hele den juridiske avtalen mellom deg og IMG og styrer
din bruk av tjenestene (inkludert din bruk av innholdet) (men utelukker noen
tjenester, hvis noen, som IMG kan gi deg under en separat signert skriftlig
avtale), og erstatter fullstendig eventuelle tidligere avtaler mellom deg og IMG
i forhold til tjenestene. Disse bruksvilkårene operere i den utstrekning det er
tillatt ved lov. Hvis noen bestemmelse i disse bruksvilkårene anses å være
ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, er du og enig med oss i at
bestemmelsen vil bli ansett separabel fra disse bruksvilkårene og ikke vil
påvirke gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av eventuelle gjenstående
bestemmelser, som vil forbli i full kraft og effekt.

 © 2018 Strive Scandinavia Ltd og dets
lisensgivere.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT