Terms of use

Senast uppdaterade: 14/08/2018

Strive levereras till användare och abonnenter
("du" eller "din") av en digital plattform som
tillhandahålls av Strive Scandinavia Ltd ("IMG" eller "vi"
eller "vår"). Vi är ett företag registrerat i England och Wales
(företagsnummer 11508680), vårt momsnummer är och vårt säte och adress för korrespondens är: Building
6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, Storbritannien, W4 5HR.

IMG:s leverans av Strive ger dig möjlighet att välja
mellan olika erbjudanden av direktsända program och program på begäran,
inklusive tv-program, klipp och annat audiovisuellt innehåll (tillsammans
kallade "Innehållet").

1.     BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Strive-plattformen, innehållet, IMG:s spelare för
visning av innehållet ("Videospelaren") och andra produkter,
funktioner, verktyg, material eller andra tjänster (inklusive märkestjänster
från tredje part) som regelbundet erbjuds av IMG via ett urval av
Anslutningspunkter (beskrivs nedan) gemensamt kallade "Tjänsterna."
Begreppet "Anslutningspunkter" avser kollektivt Strive-webbplatsen
("Strives webbplats"), applikationer och andra platser där tjänsterna
finns tillgängliga, inklusive webbplatser och applikationer från IMG:s
utomstående distributionspartner och andra webbplatser där användare eller
webbplatsoperatörer tillåts integrera eller har erhållit licens för
videospelaren på annat sätt.

2.     ERKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN

Användningen av tjänsterna (inklusive tillträde till
innehållet) måste ske i enlighet med dessa användarvillkor som hänvisar till
vår integritetsskyddspolicy som du hittar under  https://www.strivesport.com/legal/privacy-policy
(“Integritetsskyddspolicy”). Genom att tillgå eller använda någon av tjänsterna
via någon av anslutningspunkterna (inklusive genom att besöka Strive eller
ladda ner eller starta en Strive applikation) accepterar och godkänner du därför
dessa användarvillkor.  Du kommer att få
en bekräftelse av ditt erkännande av dessa användarvillkor på den e-postadress
du har angivit.

3.     ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Det kan ibland hända att vi ändrar dessa
användarvillkor, även integritetsskyddspolicyn. Sådana revideringar kommer att
träda i kraft omedelbart; dock under förutsättning att, för befintliga
medlemmar, sådana revideringar om inget annat anges får verkan trettio (30)
dagar efter offentliggörandet på Strive-webbplatsen. Vi kommer att hålla tidigare
versioner av användarvillkoren, om sådana finns, tillgängliga för den
föregående tolv (12) månadersperioden. Du hittar de tidigare versionerna genom
att besöka Strives webbplats. Vi kommer att underrätta dig om eventuella
ändringar via e-post eller på annat lämpligt vis senast trettio (30) dagar före
tillämpningsdatumet. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att underkänna
dem i enlighet med avdelning 7.C.VII i dessa användarvillkor. Om du inte
avregistrerar dig inom denna tidsfrist anses du ha godtagit ändringarna. Se
därför till att du har läst sådana meddelanden noggrant. 

4.     SEKRETESS

Personliga uppgifter är föremål för vår
integritetsskyddspolicy vars villkor härmed infogas genom hänvisning. Läs vår
integritetsskyddspolicy för att förstå våra metoder.5.    PREFERENSER FÖR UNDERRÄTTELSEGenom att använda tjänsterna samtycker du till att ta emot elektroniska meddelanden avseende
ditt konto från IMG.  Dessa meddelanden
kan innefatta att skicka e-post till den e-postadress du har lämnat vid registreringen,
eller att göra inlägg under Tjänster, eller på sidan för "Ditt konto"
och kommer att innehålla meddelanden om ditt konto (till exempel,
betalningstillstånd, byte av lösenord eller betalningsmetod, bekräftelse av
e-post och annan transaktionsinformation) och ingår i ditt förhållande med IMG.
Du samtycker till att eventuella tillkännagivanden, avtal, upplysningar eller
annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt ska uppfylla alla
lagliga kommunikations- och uppsägningskrav, inklusive att sådana meddelanden
och meddelanden ska vara skriftliga. Du bör spara kopior av de elektroniska
meddelandena genom pappersutskrift eller genom att spara en elektronisk kopia.Du samtycker också till att ta emot vissa andra
meddelanden från oss, till exempel nyhetsbrev om nya Strive-funktioner och
innehåll, specialerbjudanden, kampanjmeddelanden och kundundersökningar via
e-post eller andra metoder.  Om du inte
längre vill få vissa icke transaktionella meddelanden, gå då helt enkelt till
sidan "Ditt konto" på Strives webbplats för att hantera dina
meddelanden eller använd länken "avregistrering" längst ner på våra
meddelanden.6.    TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNAA.   ÅldersbegränsningarDu måste ha fyllt arton (18) år eller mer för att kunna öppna ett konto och
du måste bekräfta att du är rättsligt behörig att ingå ett bindande avtal.


B.   Begränsad licens


Tjänsterna och allt innehåll som du tittar på via vår tjänst är enbart för
ditt personliga och icke-kommersiella bruk. Under din medlemskapsperiod ger vi
dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för tillgång till
tjänsterna och för tittande på innehållet via tjänsterna, inklusive för att
tillgå och se enbart direktuppspelningsbaserat innehåll via
anslutningspunkterna.  De perioder inom
vilka du kan se varje innehåll varierar beroende på tillgången till sådant
innehåll samt på dina abonnemangsvillkor. Med undantag för den ovanstående
begränsade licensen, kommer ingen ägande- och förfoganderätt till och intresse
i tjänsterna att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda
tjänsterna för offentligt framförande.


C.   Geografiska begränsningar och samtidig direktuppspelning


Du kan se innehållet via tjänsterna främst i det land inom vilket du har
öppnat ditt konto och endast i de geografiska områden där vi erbjuder våra
tjänster och har licensierat sådant innehåll. Det innehåll som kan vara
tillgängligt för tittande varierar beroende på geografisk plats.


ANTALET ENHETER SOM DU KAN TITTA PÅ SAMTIDIGT ÄR BEGRÄNSAT. Gå till sidan
"Ditt konto" för att se hur många enheter du kan titta på
samtidigt.  Antalet enheter som är
tillgängliga för användning och den samtidiga uppspelningen kan ändras vid
olika tidpunkter allt efter vårt omdöme.

D.   Kompatibel utrustning


För tillgång till tjänsterna behöver du en dator, mobilenhet,
direktuppspelande mediaspelare eller annan enhet som uppfyller de system- och
kompatibilitetskrav som vi fastställer från tid till annan (var och en kallad
"Kompatibel enhet"). Observera att de kompatibla enheterna kan
variera beroende på tjänst. De egenskaper och funktioner som vi tillhandahåller
genom tjänsterna kan också variera beroende på kompatibel enhet och villkoren i
ditt abonnemang.


E.    Innehållet


i.        Regler för användning och begränsningar


I enlighet med dessa användarvillkor får du bara tillgå och se innehållet
personligen och utan kommersiellt syfte. 
Det är förbjudet att direkt eller genom användning av någon enhet,
programvara, webbplats, webbaserad tjänst eller på annat sätt ta bort, ändra,
kringgå, undvika, inkräkta på eller kringgå upphovsrätts-, varumärkes- eller
andra skyddade meddelanden som anges i innehållet eller eventuell digital
rättighetshanteringsmekanism, enhet eller annat innehållsskydd eller annan
åtkomstkontrollåtgärd i samband med innehållet inklusive
geofiltrerings-mekanismerna. Det är förbjudet att direkt eller genom användning
av någon enhet, programvara, webbplats, webbaserad tjänst eller på annat sätt
kopiera, spela in, ladda ner, samla in under uppspelning, reproducera,
duplicera, arkivera, distribuera, ladda upp, publicera, ändra, översätta,
sända, utföra, visa, sälja eller överföra eller vidarebefordra innehållet, om
detta inte är uttryckligen tillåtet i dina abonnemangsvillkor eller på annat
sätt av IMG skriftligen. Du får inte integrera innehållet, eller spela upp
eller sända innehållet via någon hårdvaru- eller programvarutillämpning eller
göra det tillgängligt via ramar eller nätlänkar om detta inte är uttryckligen
tillåtet av IMG skriftligen.  Du får inte
heller skapa, återskapa, distribuera eller annonsera ett index över någon
betydande del av innehållet utan IMG:s godkännande.  Du får inte bilda ett företag som använder
innehållet, oavsett om det är för vinst eller inte.  Innehållet som omfattas av dessa restriktioner
inbegriper utan begränsningar text, grafik, layout, gränssnitt, logotyper,
fotografier, ljud och videomaterial och stillbilder. Det är därtill strängt
förbjudet att skapa härledda verk eller material som på annat sätt härrör från
eller på något sätt grundas på innehållet, inklusive montage, mashups och
liknande videor, tapeter, skrivbordstema, gratulationskort och varor, såvida
detta inte är uttryckligen tillåtet av IMG skriftligen.   Detta förbud gäller även om du har för
avsikt att ge bort derivatmaterialet gratis.


                               
ii.        Internettjänster, användning av data och innehållets
kvalitetFör att tillgå tjänsterna måste du ha tillgång till ett
höghastighetsbredband, en trådlös eller liknande Internetanslutning från en
Internetleverantör som uppfyller vissa tekniska specifikationer IMG använder
olika tekniker för att tillhandahålla en optimal tittarupplevelse.  Innehållets kvalitet, inklusive upplösning,
kan emellertid påverkas av innehållets utformning, din lokalisering,
hastigheten och din Internettjänsts bandbredd samt den använda utrustningen,
bland annat.  HD och 4K Ultra
HD-tillgänglighet till visst innehåll beror på din Internettjänst och enhetens
kapaciteter.  Du är ansvarig för alla
Internetanslutningar och alla dataavgifter. Kontakta din internetleverantör för
information om eventuella avgifter för Internetanvändning.  Den tid det tar för dig för att börja spela
innehåll varierar beroende på ett antal faktorer, inklusive din lokalisering,
Internetbandbredd, antalet enheter som samtidigt ansluts till samma nätverk,
innehållet du har valt och konfigurationen för den enhet du använder dig av.
Detta innebär att IMG i dessa avseenden inte kan ge några garantier om
innehållet.


iii.        Olämpligt innehåll

När du använder tjänsterna kan du stöta på innehåll som kan vara kränkande,
oanständigt eller förkastligt. Utom i den utsträckning som vi är skyldiga till
det enligt lag, kan detta innehåll anses eller inte ha ett uttryckligt språk
eller andra attribut. Du samtycker emellertid till att använda tjänsterna på egen
risk, och IMG har inget ansvar gentemot dig för något innehåll.  Innehållstyper, genrer, kategorier och
beskrivningar tillhandahålls för enkelhetens skull, och IMG garanterar inte
deras exakthet.


Du bär ensam ansvaret för att se till att olämpligt innehåll inte är
tillgängligt för personer som är yngre än arton (18) år.


F.  VideospelarenDu får inte ändra, förbättra, ta bort, inkräkta på eller på annat sätt
förändra någon del av videospelaren, dess underliggande teknik, någon digital
rättighetshanteringsmekanism, enhet eller annat innehållsskydd eller
åtkomstkontrollåtgärd som ingår i videospelaren.  Denna restriktion inbegriper utan begränsning
att inaktivera, rekonstruera dataprogram, ändra, inkräkta på eller på annat
sätt kringgå videospelen på något som helst sätt som gör det möjligt för
användare att se innehållet utan att: (i) synligt visa både videospelaren och
alla omgivande delar (inklusive det grafiska användargränssnittet, reklam,
upphovsrättsmeddelanden och varumärken) på den anslutningspunkt där
videospelaren är placerad; och (ii) ha full tillgång till all funktionalitet
hos videospelaren, inklusive, utan begränsning, all videokvalitet och
visningsfunktionalitet och alla interaktiva, valbara eller klickfrekventa
reklamfunktioner.G.   Programvara


IMG programvaran är utvecklad av, och för, IMG och är utformad för att
möjliggöra direktuppspelning och visning av innehåll från IMG via kompatibla
enheter.   Denna programvara kan variera
beroende på enhet och medium, och funktioner kan också skilja sig åt mellan
enheter.  GENOM ATT ANVÄNDA VÅR TJÄNST
BEKRÄFTAR DU OCH ACCEPTERAR DU ATT TA EMOT, UTAN VIDARE UNDERRÄTTELSE ELLER
MOTIVERING, UPPDATERADE VERSIONER AV IMG OCH TILLHÖRANDE PROGRAMVAROR FRÅN
TREDJE PART.  ANVÄND INTE VÅR TJÄNST OM
DU INTE GODTAR DE OVANSTÅENDE ANVÄNDARVILLKOREN.  VI ANSVARAR INTE FÖR ELLER GARANTERAR INTE PÅ
NÅGOT ANNAT VIS DESSA ENHETERS PRESTANDA, INKLUSIVE DIN ENHETS FORTSATTA
FÖRENLIGHET MED VÅR TJÄNST.  Genom att
använda våra tjänster accepterar du att endast vända dig till den enhet som har
tillverkat och / eller sålt enheten till dig i händelse av eventuella problem
med enheten och dess kompatibilitet med tjänsterna.  Om din kompatibla enhet blir såld, förkommen
eller stulen, var vänlig avaktivera den. Om du inte klarar av att logga ut
eller att avaktivera din enhet kan efterföljande användare tillgå tjänsterna
via ditt konto och kan komma åt en viss mängd av din kontoinformation. Vi tar
inget ansvar för någon sådan här ovan angiven obehörig tillgång och eventuella
förluster eller identitetsstöld.


H.   Ändringar av våra tjänster


Vi uppdaterar regelbundet våra tjänster, även det tillgängliga innehållet.
Dessutom testar vi ständigt olika aspekter av tjänsterna, inklusive vår
webbplats, användargränssnitt, servicenivåer, planer, kampanjfunktioner,
tillgången till innehållet, leverans och prissättning. Vi förbehåller oss
rätten, och genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi tar med
dig eller utesluter dig från dessa tester utan föregående meddelande.  Vi förbehåller oss rätten att, efter egen och
skönsmässig bedömning, göra ändringar från tid till annan och utan föregående
meddelande av hur vi erbjuder och använder våra tjänster. Vi ger ingen garanti
avseende tillgång till specifikt innehåll eller den lägsta tillgängliga mängden
innehåll i något abonnemang.


I.      Ditt ansvar


Du godtar att använda tjänsterna, inklusive alla därtill knutna egenskaper
och funktioner, i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter
eller andra begränsningar för användningen av tjänsterna eller innehållet däri.
Med undantag för vad som uttryckligen godkänts i dessa användarvillkor,
samtycker du till att inte arkivera, ladda ner (annat än genom cachelagring som
behövs för personligt bruk), reproducera, distribuera, ändra, visa, utföra,
publicera, licensera, skapa härrörande verk, eller använda innehåll och
information som finns på eller erhållits från eller via tjänsterna utan
uttryckligt skriftligt tillstånd från IMG och dess licensgivare.  Du samtycker vidare till att inte: kringgå,
ta bort, förändra, avaktivera, försämra eller omintetgöra något av
innehållsskyddet i tjänsterna; använda någon robot, spindel, skrapa eller andra
automatiska medel för att komma åt tjänsterna; dekompilera, rekonstruera eller
demontera programvaror eller andra produkter eller förfaranden som är
tillgängliga genom tjänsterna; sätta in någon kod eller produkt eller
manipulera tjänsternas innehåll på något vis; eller använda någon
datautvinning, datainsamling eller extraktionsmetod.  Du samtycker dessutom till att inte ladda
upp, posta, e-posta eller på annat sätt skicka eller överföra material som är
utformat för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon
datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som är
kopplad till tjänsterna, inklusive eventuella programvaruvirus eller någon
annan datorkod, filer eller program.


J.    Kontobegränsning / Uppsägning


Vi kan säga upp din tillgång till tjänsterna, inbegripet eventuella
abonnemang som ingår i tjänsterna, efter vårt omdöme och utan förvarning (med
undantag för vad som krävs enligt gällande lag i vilket fall du aviseras inom
rimlig tid).  Om vi gör detta kommer vi
att ge dig en proportionell återbetalning av din abonnemangsavgift (om sådan
finns).  Om vi emellertid misstänker att
du (i) väsentligt överträder någon av dessa användarvillkor och / eller (ii) är
inblandad i olaglig eller otillbörlig användning av tjänsterna upphör dina
rättigheter enligt detta avtal automatiskt utan varsel och IMG kan, efter eget
gottfinnande, omedelbart återkalla din tillgång till tjänsterna och till
innehållet utan återbetalning av eventuella avgifter.7.    ABONNEMANG, GRATISPROV, FAKTURERING OCH ANNULLERING 

A.   Abonnemang/medlemskap
                             
i.        Pågående medlemskap

Ditt medlemskap i Strive kommer att grundas på en månatlig, kvartalsvis,
halvårsvis, årlig eller annan angiven period (en "Period") såvida du
inte och fram till att du avbryter ditt medlemskap eller vi avslutar det. För
att använda tjänsterna måste du ha tillgång till Internet och ge oss en aktuell,
giltig, godkänd betalningsmetod (eftersom en sådan kan uppdateras från tid till
annan, "Betalningsmetod"). 
Allt medlemskap måste vara förbetalt med det belopp som ska betalas för
hela den aktuella perioden. Vi fakturerar medlemsavgiften enligt din betalningsmetod
den första dagen i varje ny period med ett belopp som täcker hela perioden.


När det gäller löpande medlemskap eller abonnemangserbjudanden måste du
säga upp ditt medlemskap innan det automatiskt förnyas i slutet av varje period
för att undvika fakturering av nästa periods medlemsavgifter enligt din
betalningsmetod. Ditt medlemskap kan avbrytas när som helst före början av
nästa period. När det gäller abonnemang för en period som är längre än tre (3)
månader kommer vi att påminna dig om förnyelsen minst trettio (30) dagar i
förväg genom att skicka ett E-postmeddelande till dig.


En del Strive-medlemskap kan omfatta en begränsad, fast period (ett
"tidsbegränsat medlemskap") som inte automatiskt kommer att förnyas
(till exempel ett medlemskap under ett mästerskaps varaktighet).  Sådana tidsbegränsade medlemskap kan göras
tillgängliga för en fast engångsavgift för medlemskap, och i den mån som
tillåts enligt gällande lag kommer ingen rabatt eller återbetalning kommer att
ställas till förfogande om du köper ett sådant tidsbegränsat medlemskap när som
helst efter det att en fast period har påbörjats.


Priset för sådana abonnemang eller medlemskap inbegriper moms och/eller
andra försäljningsskatter. I tillämpliga fall kommer sådana skatter att samlas
in av den part med vilken du gör transaktioner för tjänsterna, som kan vara IMG
eller en tredje part.


ii.        Olika medlemskap


Vi kan erbjuda ett antal medlemskapsavtal, inklusive speciella
säljfrämjande åtgärder eller medlemskap med olika villkor och begränsningar.
Alla väsentligt annorlunda villkor än de som beskrivs i dessa användarvillkor
kommer att vidarebefordras vid din anmälan eller i andra meddelanden som
tillhandahålls dig. Du hittar specifika uppgifter om ditt medlemskap hos IMG
genom att besöka sidan "Ditt konto" på Strives webbplats.  En del säljfrämjande medlemskap erbjuds av
tredje parter i samband med tillhandahållande av deras egna produkter och
tjänster.  Vi är inte ansvariga för de
produkter och tjänster som tillhandahålls av sådana tredje parter.  Vi förbehåller oss rätten att modifiera,
avsluta eller på annat vis ändra våra erbjudna medlemsavtal.B.   Kostnadsfri provperiod


Ditt Strive-medlemskap kan börja med ett gratisprov. Den kostnadsfria
provperioden varar vanligtvis i trettio (30) dagar, eller enligt annan
angivelse vid avtalet ingående. För kombinationer med andra erbjudanden kan
restriktioner gälla.  Gratisprov avser
endast nya och vissa tidigare medlemmar. IMG förbehåller sig rätten att, efter
egen skönsmässig bedömning, fastställa ditt berättigande till gratisprov.


Vi kommer att börja fakturera medlemsavgifterna enligt din betalningsmetod
för perioden vid slutet av ditt medlemskaps kostnadsfria provperiod och ditt
medlemskap kommer att förnyas automatiskt den första dagen i varje ny period
med undantag förom ditt medlemskap är ett tidsbegränsat medlemskap eller om du
avbryter ditt medlemskap före början av den nya perioden. Vi kan godkänna din
betalningsmetod genom olika metoder, inklusive att bevilja den för upp till
cirka en tjänsteperiod så snart du registrerar dig.  I vissa fall kan ditt tillgängliga saldo
eller din kreditgräns minskas för att återspegla tillståndet under din gratis
provperiod.
                                                                            

Besök sidan "Ditt konto" på Strives webbplats för att hitta
annulleringsinstruktioner. Vi kommer att fortsätta att fakturera enligt din
betalningsmetod i början av varje ny medlemsavgiftsperiod fram till dess att du
avslutar avtalet.


C.   Fakturering och annullering

                              
i.        Återkommande fakturering

Genom att börja ditt Strive-medlemskap och tillhandahålla eller ange en
betalningsmetod tillåter du oss att ta ut en medlemsavgift av dig i början av
varje period eller på datumet för anmälan till det tidsbegränsade medlemskapet
(enligt vad som är tillämpligt) för det nuvarande priset för hela perioden och
eventuella andra avgifter som kan uppstå i samband med din användning av
tjänsterna, till exempel skatter eller eventuella transaktionsavgifter, med din
betalningsmetod.  Du bekräftar att det
belopp som faktureras varje period kan variera från period till period av skäl
som kan inbegripa olika belopp på grund av specialerbjudanden, inklusive
inlämning av presentkort och inlösen av kampanjkod, ökade abonnemangsavgifter
eller prissättningar och/eller ändring eller tillägg av en plan, och du tillåter
oss att belasta din betalningsmetod för sådana varierande belopp, vilka kan
faktureras varje period i en eller flera avbetalningar.


ii.        Prisändringar

Förutom när det gäller medlemsavgifter du redan har betalat för ett
tidsbegränsat medlemskap, förbehåller vi oss rätten att justera prissättningen
för tjänster eller delar därav på vilket sätt och när som helst så som vi
fastställer efter vår egen skönsmässiga bedömning. Med undantag för vad som
uttryckligen föreskrivs i dessa användarvillkor, kommer eventuella prisändringar
för tjänsterna att träda i kraft trettio (30) dagar efter meddelande till dig
per e-post.


iii.        Faktureringsperiod


Medlemsavgiften för tjänsterna kommer att faktureras antingen: (i) på dagen
för undertecknandet av ett tidsbegränsat medlemskap; eller annars (ii) i början
av ditt medlemskaps betalningsdel och varje efterkommande period förutom om och
när du avslutar ditt medlemskap. Med undantag för tidsbegränsade medlemskap,
fakturerar vi automatiskt enligt din betalningsmetod i början av varje period
på den kalenderdag som motsvarar början av din betalning av medlemskap.
Medlemsavgifterna är fullständigt avräknade efter betalning. Vi förbehåller oss
rätten att ändra tidpunkten för vår fakturering, framför allt, som anges nedan,
om din betalningsmetod inte har blivit framgångsrikt avvecklad. I den händelse
att betalningen av ditt medlemskap började på en dag som inte ingår i en viss
månad, kan vi fakturera enligt din betalningsmetod på en dag under den aktuella
månaden eller en annan dag som vi anser vara lämplig. Till exempel, om du
började en månatlig medlemsperiod eller blev en betalningsberättigad
medlem den 31 januari, skulle ditt nästa betalningsdatum sannolikt vara den 28
februari och din betalningsmetod skulle tillämpas på det datumet. Ditt datum
för förnyelse kan ändras på grund av ändringar i ditt medlemskap och/eller
medlemskapets längd. Besök sidan "Ditt konto" för att se datumet för
din kommande förnyelseperiod. Vi kan godkänna din betalningsmetod i väntan på
medlemskaps- eller tjänsterelaterade avgifter. Med "fakturering"
avses i dessa användarvillkor en avgift, debitering eller annan
betalningsavräkning, när tillämpligt, mot din betalningsmetod. Om inget annat
anges avser månatlig, halvårsvis, årlig eller andra angivna tidsperioder din faktureringsperiod.


iv.        Ingen återbetalningINBETALNINGAR ÅTERBETALAS INTE OCH INGEN ERSÄTTNING ELLER KREDIT GES FÖR
DELVIS UTNYTTJADE PERIODER. OM DU KÖPER ETT TIDSBEGRÄNSAT MEDLEMSKAP BEKRÄFTAR
DU ATT DEN TILLÄMPADE MEDLEMSAVGIFTEN ENDAST TÄCKER DEN RESTERANDE TIDEN AV DEN
FASTSTÄLLDA PERIODEN OCH ATT INGA ÅTERBETALNINGAR, AVDRAG ELLER KREDITER FINNS
TILLGÄNGLIGA FÖR NÅGON ANDEL AV DEN FASTSTÄLLDA PERIODEN UNDER VILKEN DU INTE
HADE TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA.          Om
ditt konto avslutas av IMG efter dess egna omdöme, utan förvarning, och du inte
har överträtt dessa användarvillkor eller är inblandad i olaglig eller felaktig
användning av tjänsterna, kan du ha rätt till en proportionell ersättning.  Dessutom, efter en eventuell uppsägning av ett löpande medlemskap, fortsätter
du att ha tillgång till tjänsterna vid slutet av din aktuella
faktureringsperiod. När som helst, och av vilken anledning som helst, kan vi
tillhandahålla en återbetalning, nedsättning eller annan ersättning till några
eller alla våra medlemmar ("krediter").  Sådana krediters belopp och form, och
beslutet att tillhandahålla dem, sker enligt vårt eget gottfinnande.
Tillhandahållande av krediter i ett fall ger dig inte rätt till krediter för
liknande fall i framtiden, och det förpliktar oss inte heller under några
omständigheter att ge krediter i framtiden.
v.        BetalningsmetoderDu kan redigera upplysningar om din betalningsmetod genom att besöka sidan
"Ditt konto". Om betalningen inte är framgångsrikt avvecklad, på
grund av utgång, otillräckliga medel eller av annat skäl och du inte redigerar
dina upplysningar om betalningsmetod eller avbryter ditt konto (se
"Annullering" nedan), är du fortfarande ansvarig för eventuella
obetalda belopp och tillåter oss att fortsätta att fakturera mot betalningsmetoden,
som kan uppdateras. Detta kan leda till en ändring av dina betalningsdatum. Vi
kan uppdatera din betalningsmetod med upplysningar tillhandahållna av den
tillämpliga betaltjänstleverantören, och du tillåter oss att fortsätta att
belasta den uppdaterade betalningsmetoden med medlemsavgiften. För vissa
betalningsmetoder kan utgivaren av din betalningsmetod belasta dig med en
utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter. Kontrollera detaljer med din
betalningsmetodsleverantör.
                          
vi.        Din lagstadgade ångerrätt


Om du är konsument bosatt i Europeiska unionen
kan du också ha rätt att avbryta ditt Strive-abonnemang utan att ange någon
anledning och begära återbetalning inom fjorton (14) dagar efter det att du
köpte ett sådant abonnemang eller, om det är tidigare, började ditt gratisprov
(om tillämpligt). Men, som förklaras nedan, förloras denna rättighet så snart
du laddar ner, direktuppspelar, tillgår eller använder något av innehållet
eller använder någon av tjänsterna.För att säga upp ditt Strive abonnemang måste du
informera oss om ditt annulleringsbeslut. Du kan kontakta oss genom att skicka
oss e-post till strivesport@inplayer.com.
Säkerställ att du anger de detaljerade uppgifterna om ditt abonnemangsköp så
att vi kan identifiera det.Du kan även meddela oss genom att fylla i och
överlämna uppsägningsformuläret (som du kan posta eller e-posta till oss). Om
du använder denna metod, skickar vi dig ett e-postmeddelande som bekräftar att
vi har tagit emot uppsägningen. Du kan även använda det annulleringsformulär
som tillhandahålls av det svenska Konsumentverket som du hittar på dess
webbplats www.konsumentverket.se. Om du avbryter ditt köp på giltigt vis i enlighet
med detta avsnitt, kommer vi att återbetala det pris du betalade för ditt
Strive-abonnemang (om ett sådant finns). Vi kommer att göra återbetalningen
utan onödigt dröjsmål, och senast fjorton (14) dagar efter den dag då vi har
informerats om ditt beslut att avbryta abonnemanget.Vi kommer att göra återbetalningen genom att
använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen,
om inte du uttryckligen har avtalat något annat; Du kommer under inga
omständigheter att behöva betala några avgifter till följd av återbetalningen.Om du köper ett Strive abonnemang (eller börjar
ett gratis prov (när tillämpligt)), accepterar du uttryckligen att vi börjar
att tillhandahålla dig denna tjänst inom din fjorton (14) dagars ångerfrist och
du accepterar dessa användarvillkor, begränsningar och krav. Du bekräftar att
du, genom att ta emot eller tillgå tjänsten, förlorar din lagstadgade rätt att
avbryta inköpet.


Denna ångerrätt påverkar inte dina lagliga rättigheter.


vii.        Annullering


Om ditt medlemskap inte är ett tidsbegränsat medlemskap kan du också
avbryta ditt Strive-medlemskap när som helst efter utgången av den period som
avses i avsnitt vi ovan och du fortsätter att ha tillgång till tjänsterna fram
till slutet av din tillämpade fakturaperiod. VI GER INTE ÅTERBETALNINGAR ELLER
KREDITER FÖR DELVISA MEDLEMSPERIODER ELLER OSETT INNEHÅLL. För att avbryta ditt löpande medlemskap, gå till sidan
"Ditt konto" på Strives webbplats. Om du annullerar ditt löpande
medlemskap, stängs ditt konto automatiskt i slutet av din aktuella
faktureringsperiod. Om du har registrerat dig hos Strive genom att använda ditt
konto hos en tredje part som betalningsmetod och du vill avbryta ditt
Strive-medlemskap när som helst, inklusive under din kostnadsfria provperiod,
kan du behöva göra det via en sådan tredje part, bland annat genom att besöka
ditt konto med den aktuella tredje parten och stänga av automatisk förnyelse
eller avanmälan från tjänsterna via denna tredje part. Du kan också hitta
faktureringsupplysningar om ditt Strive-medlemskap genom att besöka ditt konto
hos den aktuella tredje parten.


viii.        Avbrytande på grund av ändrade användarvillkor


Om du vill avbryta ditt Strive abonnemang på grund av en ändring av dessa
användarvillkor, inklusive integritetsskyddspolicyn, måste du meddela oss inom
trettio (30) dagar från och med vårt meddelande till dig om ändringar av detta
slag. Du kan ha rätt till en proportionell ersättning för en eventuell utförd
betalning till oss när det gäller perioden efter datumet för övergången till
dessa användarvillkor.8.    TILLGÅNG TILL KONTO OCH LÖSENORD


Du är ansvarig för all användning av ditt konto,
inbegripet användningen av ditt konto genom andra medlemmar i ditt hushåll.
Genom att tillåta andra att tillgå ditt konto eller att skapa profiler inom
ramen för ditt konto, samtycker du till ansvaret för att de följer dessa
användarvillkor och du godtar att du är ansvarig för deras verksamhet när de
använder sig av tjänsterna. Du bär ensam ansvaret för att se till att tydligt
innehåll inte är tillgängligt för personer som är yngre än arton (18) år.Alla registreringsupplysningar du skickar måste vara
korrekta och uppdaterade. Var god håll ditt lösenord hemligt. Du kommer inte
att behöva avslöja det för någon IMG-representant. Var vänlig försiktig med att
skydda ditt lösenord eftersom du är ansvarig för all användning av ditt konto,
inklusive obehörig användning av någon tredje part. Vänligen meddela oss via
e-post om du misstänker obehörig användning av ditt konto. Se även till att
meddela oss om dina registreringsupplysningar ändras, i det fall vi behöver kontakta
dig.Det kan hitta information om hur du tar bort ditt
Strive-konto genom att logga in på Strives webbplats och se dina
kontouppgifter. Ange ditt konto och tillhandahåll en giltig e-postadress för
svar om vi behöver ytterligare information för att avsluta ditt konto.
Observera att, om du är abonnent, måste du först avbryta ditt abonnemang innan
du kan ta bort ditt konto.9.    ANVÄNDNING AV INLÄMNADE UPPGIFTERI den mån det tillåts enligt gällande lag är IMG fri
att använda kommentarer, information, idéer, koncept, recensioner eller
tekniker eller annat material som ingår i alla meddelanden som du skickar till
oss ("Synpunkter") eller inlägg (enligt definitionen nedan),
inklusive svar på frågeformulär eller genom inlägg till tjänsterna, inklusive
Strives webbplats och användargränssnitt, över hela världen och för all framtid
eller åtminstone under en period av 10 år utan ytterligare ersättning,
bekräftelse eller betalning till dig för vilket ändamål som helst inklusive,
men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av
produkter och för att skapa, ändra eller förbättra tjänsterna. Dessutom
accepterar du att avstå från "ideella rättigheter" i och till
synpunkter och inlägg, i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag.Observera att IMG inte godtar ej efterfrågade
material, koncept eller idéer för innehållet, och inte är ansvarig för likheten
mellan något av dess innehåll eller sändningen av någon media och material
eller idéer som har överlämnats till IMG. Om du skickar oönskade material,
koncept eller idéer gör du det med insikten att ingen ytterligare hänsyn av
något slag kommer att ges till dig, och, i den utsträckning det är möjligt
enligt tillämplig lag, avstår du från allt anspråk gentemot IMG och dess
närstående bolag vad gäller användningen av sådana material, koncept och idéer,
även om material, koncept eller en idé som används i stort sett liknar det
material, koncept eller den idé som du har skickat.10. ANVÄNDARRECENSIONER, KOMMENTARER OCH ANNAT MATERIALSom en del av tjänsterna har användarna möjligheten
att offentliggöra, överföra, lämna eller på annat vis posta (gemensamt kallat
"Inlägg") recensioner, kommentarer eller annat material (gemensamt
kallat "Användarmaterial"). För att hålla tjänsterna lustbetonade för
alla våra användare, måste du följa reglerna nedan.Välj det användarmaterial du lägger in noggrant.
Begränsa dig själv till användarmaterial som är direkt relevant för tjänsterna.
Vidare ska du inte posta användarmaterial som: (i) innehåller olagligt,
kränkande, pornografiskt, obscent, nedsättande, kränkande, hotande,
trakasserande, vulgärt, oanständigt, orättvist, hatfullt, rasistiskt eller
etniskt kränkande, uppmuntrar till kriminellt beteende, ger upphov till
civilrättsligt ansvar, bryter mot någon lag, regel eller förordning, strider
mot någon tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, eller
på annat vis är olämpligt eller motsägelsefullt för IMG (enligt IMGs eget
omdöme) eller länkar till överträdande eller obehörigt innehåll (gemensamt
" Olämpligt material "); eller (ii) felaktigt hävdar en annan persons
identitet. Observera att om du lägger in användarmaterial på Strive-plattformen
med hjälp av en tredjepartstjänst, såsom ett socialt nätverk eller en
e-postleverantör, kan ditt förnamn och efternamn eller annat användarnamn visas
för allmänheten varje gång du gör ett inlägg. Vi rekommenderar dig att inte,
och du bör också vara försiktig om du bestämmer dig för att, lägga in
ytterligare personuppgifter, som till exempel din e-postadress, telefonnummer
eller gatuadress.Du måste vara, eller först ha fått tillstånd från,
rättighetsägaren till allt användarmaterial du lägger in. Genom att lämna in
användarmaterial, medger och garanterar du att du äger användarmaterialet eller
på annat sätt har rätt att bevilja IMG licensen som tillhandahålls nedan. Du
medger och garanterar även att inlägget av ditt användarmaterial inte bryter
mot någon parts rättigheter, inklusive rättigheter till skydd av privatliv,
publiceringsrättigheter och immateriella rättigheter. Du kommer att ge
ersättning till IMG och alla dess närstående parter för alla anspråk, skulder
eller förluster (inklusive advokatkostnader) som uppstår från din överträdelse
eller påstådda överträdelse mot ovan nämnda påpekanden och garantier. Du
accepterar dessutom att betala för alla royalties, avgifter och andra
betalningar som är någon part är berättigad till på grund av ditt
användarmaterial. IMG ska ta bort allt användarmaterial om vi har blivit
ordentligt meddelade om att sådant användarmaterial bryter mot en annan persons
rättigheter. Du bekräftar att IMG inte garanterar någon sekretess när det
gäller användarmaterial.Genom att skicka användarmaterial avsäger du dig
inte någon äganderätt till sådant material till IMG. Efter att ha lagt in ditt
användarmaterial har du kvar alla de äganderätter som du hade innan du gjorde
ditt inlägg. Genom att lägga ut ditt användarmaterial, i den utsträckning det
är möjligt enligt gällande lag, så tillåter du IMG en begränsad licens för att
använda, visa, reproducera, distribuera, ändra, ta bort från, lägga till,
utarbeta härledda verk, utföra offentligt och publicera sådant användarmaterial
genom att använda tjänsterna och på andra plattformar och tjänster över hela
världen, inklusive på eller via vilken anslutningspunkt som helst, för all
framtid eller åtminstone under en period på 10 år, i alla medieformat och alla
massmedier som nu är kända eller skapas härefter. Den licens du beviljar IMG är
inte exklusiv (vilket innebär att vi inte förbjuder dig att licensiera ditt
användarmaterial till någon annan än IMG), fullt betalad, royaltyfri (vilket
innebär att IMG inte är skyldig att betala dig för användningen av ditt
användarmaterial) och kan underlicensieras (så att IMG kan använda sina
närstående bolag, underleverantörer och andra partner, till exempel
innehållsleveransnät för Internet, för att tillhandahålla tjänsterna) i den
omfattning det är möjligt enligt gällande lag. Genom att lägga ut ditt
användarmaterial beviljar du härmed även alla användare av tjänsterna en inte
exklusiv, begränsad licens för tillgång till ditt användarmaterial, och att
använda, visa, reproducera, distribuera och utföra sådant användarmaterial som
tillåts genom tjänsternas funktion och under dessa användarvillkor.11. APPLIKATIONERDu kan stöta på utomstående applikationer
(inbegripet, utan begränsning, webbplatser, widgets, programvaror eller andra
programvaruverktyg) ("Applikationer") som kommunicerar med
tjänsterna. Dessa applikationer kan importera datarelaterade till ditt
IMG-konto och din aktivitet och på annat sätt samla in data från dig. Dessa
applikationer tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig, och IMG är
inte ansvarig för sådana applikationer. SÅDANA APPLIKATIONER ÄGS ELLER DRIVS AV
TREDJE PARTER OCH ÄR INTE NÄRSTÅENDE TILL ELLER SPONSRADE AV IMG OCH KAN VARA
OTILLÅTNA FÖR ANVÄNDNING MED VÅR TJÄNST I ALLA LÄNDER. DU ANVÄNDER EN
APPLIKATION EFTER EGET VAL OCH PÅ EGEN RISK.12. FRISKRIVNINGAR AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARIngenting i dessa användarvillkor
begränsar eller utesluter vårt ansvar för: (i) dödsfall eller personskada
orsakad av vår vårdslöshet; (ii) missvisande information i bedrägligt syfte
(iii) avsikt eller grov oaktsamhet; eller (iv) annat ansvar som inte kan
uteslutas genom lag.

I den utsträckning som
lagen tillåter utesluter vi alla villkor, garantier, påpekanden eller andra
villkor som kan vara tillämpliga på tjänsten eller allt innehåll i den, oavsett
om de är uttryckliga eller underförstådda.

Vi bär inget ansvar
gentemot dig för brist på prestanda eller om tjänsten eller våra tjänster är
otillgängliga eller inte fungerar eller för att vi inte följer dessa
användarvillkor, där sådan brist, otillgänglighet eller funktionsfel uppstår av
någon anledning som befinner sig rimligt utanför vår kontroll. Eventuellt
ansvar som vi har för förluster du drabbas av är strängt begränsat till den
köpesumma du betalat och vi är inte ansvariga för förlust eller skada som är
oförutsebar när du börjar använda tjänsten.

Konsumenter har rätt till
olika lagstadgade garantier (inklusive till exempel att tjänster utförs med
rimlig omsorg och skicklighet, och att allt digitalt innehåll som
tillhandahålls är av tillfredsställande kvalitet). Ingenting i dessa
användarvillkor ska medföra att de lagstadgade garantierna utesluts eller
begränsas som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag. Klagomål
för  bristande överensstämmelse i tjänsten kan
skickas med brev till IMGs adress inom fjorton (14) dagar efter bekräftandet av
bristen på överensstämmelse. Att skicka ett klagomål hindrar inte inledandet av
ett klagomål vid  behörig domstol.


Vi kan inte ansvara för
några förluster eller skador som orsakas av ett virus, en bifogad
överbelastningsattack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera
din datorutrustning, dataprogram, data eller annat skyddat material på grund av
din användning av tjänsten eller till din nedladdning av innehåll på den eller
på någon webbplats som är länkad till den.

Där vi tillhandahåller
digitalt innehåll (inklusive innehåll) som en del av tjänsten kommer följande
att gälla för konsumenter som är bosatta i Europeiska unionen:

(i)             Om innehållet är felaktigt har
du rätt att begära att det ska repareras eller ersättas;

(ii)            Om felet inte kan lösas inom en
rimlig tid kan du ha rätt att få full eller delvis återbetalning av eventuella
betalda avgifter (om sådana finns); och

(iii)           Om du kan visa att felet har
skadat din enhet och att vi inte har använt rimlig skicklighet och omsorg, då
kan du ha rätt till reparation eller ersättning.

Vi tar inget ansvar för
innehållet på webbplatser som är länkade till tjänsten. Sådana länkar ska inte
tolkas som ett godkännande av oss av dessa länkade webbplatser. Vi kan inte
ansvara för några förluster eller skador som kan uppstå till följd av din
användning av dem.

Ingenting i dessa
användarvillkor kan påverka dina lagliga rättigheter och rättsmedel som ges
till dig enligt obligatoriska och övergripande lokala bestämmelser om
konsumentskydd.

För ingående upplysningar
om dina rättigheter som konsument, kontakta Konsumentverket som är den behöriga
myndigheten när det gäller konsumentrelaterade frågor. För mer information
vänligen gå till dess webbplats: www.konsumentverket.se Du kan kontakta
konsumentverket genom att skicka e-post till konsumentverket@konsumentverket.se
eller genom att ringa till 0771 - 42 33 00.

Om du är EU-medborgare har
du lagstadgad rätt att hänskjuta alla tvister som kan uppstå till den
europeiska online plattformen för tvistlösning (ODR) tillgänglig via
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show. Du kan även
lämna in din reklamation till den svenska Allmänna reklamationsnämnden via
www.arn.se Det är vanligtvis lättare, snabbare och billigare att använda en
alternativ tvistlösning för att försöka nå en utomrättslig lösning än att
inleda en rättslig åtgärd i domstol. 


13. SAMMANLÄNKADE DESTINATIONER OCH REKLAM


A.   Utomstående destinationer


Om vi tillhandahåller länkar eller hänvisningar till andra webbplatser
eller destinationer, bör du inte utgå ifrån eller anta att IMG bedriver,
kontrollerar eller på annat vis är kopplat har till dessa andra webbplatser
eller destinationer. När du klickar på en länk inom tjänsterna kommer vi inte
att upplysa dig om att du har lämnat tjänsterna och omfattas av en annan webbplats
eller destinations villkor och bestämmelser (inklusive integritetspolicy). I
vissa fall kan det vara mindre uppenbart än i andra att du har lämnat
tjänsterna och nått en annan webbplats eller destination. Var noga med att läsa
användarvillkor och integritetspolicy för all annan webbplats eller destination
innan du lämnar någon information eller utför några transaktioner. Dessa
användarvillkor styr inte din användning av en annan webbplats eller
destination.


IMG ansvarar inte för innehållet eller metoderna på någon annan webbplats
eller annan destination än Strives webbplats, även om den är länkad till Strive
och även om webbplatsen eller destinationen drivs av ett företag som är
anslutet eller på annat sätt kopplat till IMG. Genom att använda tjänsterna
bekräftar och godkänner du att IMG inte är ansvarigt eller skadeståndsskyldigt
gentemot dig för något innehåll eller annat material som befinner sig och
tillhandahålls från någon annan webbplats eller annan destination än Strives
webbplats.
 

B.   Reklam och tjänster från tredje part


IMG tar inget
ansvar för och godkänner inte någon tredje parts reklam eller något tredje
parts material som publiceras på någon anslutningspunkt där tjänsterna är
tillgängliga, och vi tar inte något ansvar för de produkter eller tjänster som
tillhandahålls av annonsörer. Alla transaktioner som du har med annonsörer när
du använder tjänsterna, inbegripet genom att samverka med interaktiva annonser,
är mellan dig och annonsören och du medger att IMG inte är ansvarigt för eventuella
förluster eller anspråk som du kan ha mot en annonsör. Om du lämnar
konfidentiella eller personliga upplysningar eller genomför transaktioner via
en annons är IMG inte ansvarigt för sådana upplysningar eller transaktioner och
vi uppmuntrar dig att läsa användarvillkoren och integritetsskyddspolicyn hos
den annonsör eller annan part som samlar in sådan information eller genomför
sådana transaktioner.


14. ÄGANDE


Du samtycker till att IMG och dess licensgivare äger
och behåller alla rättigheter i anslutning till tjänsterna, innehållet,
videospelaren och alla tillhörande programvaror. Med undantag för information
som är eller inte är allmänt tillgänglig ägs alla ägande- och förfoganderätter
till och intressen i något innehåll som visas i tjänsterna som inbegriper men
inte är begränsade till tjänsternas utseende och innehåll, data, upplysningar,
dokument, text, logotyper, tjänster, programvarugrafik, bilder, ljud eller
videomaterial, mönster, varu- och tjänstemärken, varunamn och URL och tillhör
uteslutande IMG eller dess respektive partner, licensgivare, ombud eller tredje
parter och får inte kopieras, visas, distribueras, laddas ned, kopplas, ändras,
läggas ut, mångfaldigas, ges ut i ny upplaga, eller överföras oavsett form och
metod utan att IMG i förväg godkänt detta skriftligen i varje enskilt fall.

Upphovsrättsinnehavare av innehållet är avsedda
utomstående förmånstagare enligt dessa användarvillkor. Vår oförmåga att kräva
eller verkställa ditt strikta iakttagande av användarvillkoren utgör inte ett
upphävande av någon av våra rättigheter eller rättigheter för tredje partens
mottagare.

Denna lista är tänkt att vara inkluderande och inte
exkluderande Sådana rättigheter ska i den utsträckning som tillåts enligt
gällande lag omfatta alla rättigheter för integritet, offentliga och ideella
rättigheter.15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

A.    Upphovsrätt

Tjänsterna, inbegripet allt innehåll
som tillhandahålls på tjänsterna är skyddade av upphovsrätt, lagar om
affärshemlighet eller andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter.

B.    Varumärken

Strive, IMG, IMG-logotypen,
Strive-logotypen, och andra IMG märken, grafik, logotyper, manus, och ljud är
varumärken som tillhör IMG och dess licensgivare. Inget av IMG:s varumärken får
kopieras, laddas ned eller utnyttjas på något annat vis. 


16. MEDDELANDE OCH FÖRFARANDE FÖR ANMÄLAN OM
UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

Om du tror att något innehåll eller annat material
tillhandahållet genom tjänsterna, inbegripet genom en länk; gör intrång i din
upphovsrätt ska du anmäla ditt klagomål om överträdelse till IMG i enlighet med
det förfarande som anges nedan.

Vi kommer att behandla varje meddelande om påstådd
överträdelse som IMG mottar och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med gällande
lagar om immateriella rättigheter. En anmälan om krav avseende
upphovsrättsintrång bör skickas med e-post till IMG:s upphovsrättsombud på
adressen copyrightagent@img.com (på ärenderaden: "DMCA Takedown
Request"). Du kan även kontakta oss per post till:Attention: Copyright Agent

Strive Scandinavia Ltd

Adress: Building 6, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road,
London, United Kingdom, W4 5HRFör att vara giltig måste anmälan vara skriftlig och
innehålla följande uppgifter: (i) En elektronisk eller fysisk underskrift av
den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till exklusivt
upphovsrättsligt intresse. (ii) En beskrivning av det upphovsrättsskyddade
verket som du hävdar har åsidosatts. (iii) En beskrivning av var materialet du
hävdar vara åsidosatt är lokaliserat på tjänsterna, som är godtagbart
tillräckliga för att IMG ska kunna identifiera och lokalisera materialet; (iv)
hur IMG kan kontakta dig, till exempel din adress, telefonnummer och
e-postadress (v) ett uttalande av dig om att du i god tro anser att den
omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud
eller lagen och (vi) ett uttalande från dig om att ovanstående information i
ditt meddelande är korrekt och under ed att du är behörig att agera på uppdrag
av upphovsrättsinnehavaren eller ägaren till ensamrätt avseende materialet.
E-post som skickas till copyrightagent@img.com för andra ändamål än meddelande
om upphovsrättsintrång besvaras inte.


17. TIDSBEGRÄNSNING FÖR INLÄMNANDE AV ETT KLAGOMÅL


För att hjälpa till att snabbt lösa eventuella
problem mellan oss, i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag,
kommer du och IMG överens om att ta upp eventuella krav som härrör från eller
är kopplade till dessa användarvillkor (inklusive IMGs
integritetsskyddspolicy), vårt förhållande eller användningen av tjänsterna
inom tre (3) år efter det att ett krav uppstår; annars upphävs kravet. Denna
begränsning gäller oavsett platsen där ett sådant krav finns eller där det
annars skulle kunna göras gällande.

18. TILLÄMPLIG LAG & JURISDIKTION

Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i
enlighet med Sveriges lagar och Sveriges domstolar ska ha en icke-exklusiv
behörighet att lösa eventuella skadeståndsanspråk, tvister eller
meningsskiljaktigheter som rör dessa användarvillkor.


19. INFÖRANDE, ÄNDRING, UPPDELNING AV AVTAL

Observera att dessa användarvillkor, inklusive IMG:s
integritetsskyddspolicy som ingår i dessa användarvillkor utgör hela den
juridiska överenskommelsen mellan dig och IMG och reglerar din användning av
tjänsterna (inklusive din användning av innehållet) (men utesluter eventuella
tjänster, som IMG kan tillhandahålla till dig enligt ett separat skriftligt
avtal) och helt ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och IMG i samband
med tjänsterna. Dessa användarvillkor fungerar så långt det är tillåtet enligt
lag. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor har förklarats olaglig,
ogiltig eller inte verkställbar, kommer du och vi överens om att bestämmelsen
ska anses vara avskiljbar från dessa användarvillkor och inte ska påverka
giltigheten, lagenligheten och verkställigheten av eventuella återstående
bestämmelser, som kommer att förbli giltiga och i full kraft.

 © 2018 Strive Scandinavia Ltd och dess
licensgivare.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES